Přeji si vědět víc

O společnosti

1994

Založení informační a marketingové společnosti.

1996

Počátek zaměření na informace o připravovaných stavebních zakázkách.

1999

Vzniká první oficiální název Registr významných stavebních projektů rvsp.cz, sleduje akce od cca 10 mil Kč pro službu S – Monitor, data jsou pro každého klienta vyfiltrována a odesílána ručně.

2003

Zavedení specializovaných výběrů informací - Selektů.

2005

Rozšíření služeb o sledování informací s investiční hodnotou od 1 mil Kč, počátek konverze na progresivnější služby zasílaných informací www.investice-projekty.cz

2006

Přechod na celofiremní informační systém včetně automatické distribuce dat.

2011

Pro další zlepšování zasílaných informaci, již není prakticky prostor proto následuje příprava služby Aplikace Registru stavebních projektů.

2013

Zahájení služby Aplikace Registru stavebních projektů a její následný další neustálý rozvoj a vylepšování, jak z hledisky obslužného systému, tak i struktury informací a jednotlivých vazeb na účastníky stavebního trhu (Investoři, Projektanti a stavební dodavatelé a další aktéři).

2020

Počátek zjišťování informací ze Slovenského trhu.

ADRESA

AMA, spol. s r.o.
Voroněžská 144
Liberec 1
460 01

Kontakt